Ďakujeme za Vašu registráciu, prejdite na 2. krok

Prihláste sa teraz do Vášho nového účtu a doplňte si Vaše fakturačné údaje. Po doplnení údajov bude Vaša registrácia skontrolovaná administrátorom a schválená. Kliknite na tlačidlo, pre doplnenie údajov.  

Registráciu bude možné schváliť až po doplnení fakturačných údajov v profile užívateľa. V prípade problémov nás kontaktujte.