Aktuálne pracovné ponuky

Ponúkame zaujímavé pracovné príležitosti v komornom a pokojnom prostredí s možnosťou práce z domu. Neváhajte a pošlite nám informácie o vašich predchádzajúcich pracovných skúsenostiach. Vybraných uchádzačov pozveme na stretnutie.

Kontaktujte nás

Otvorené voľné pozície

Digital marketing špecialista / PPC špecialista

Hľadáme niekoho, kto posunie náš online marketing na novú úroveň. Ak si myslíte že ste to vy, neváhajte sa nám ihneď ozvať.

 

  Business developer a product manager

Máte schopnosť tvoriť úspešné produkty, ktoré ľudia milujú? V tom prípade vás chceme spoznať!

 

  Copywriter – Maďarčina / Rumunčina

Ovládate dokonale Maďarčinu alebo Rumunčinu a dokážete tvoriť profesionálne texty? Neváhajte nás kontaktovať.

 

Kľúčoví ľudia vo firme

Viktor – CEO

Viktor je hlavou firmy. Stará sa o strategický rozvoj, marketing a budovanie procesov v rámci firmy. Vo farmaceutickom biznise a v oblasti vývoja produkcie a predaja výživových doplnkov úspešne pracuje už 10 rokov. 

Ivo – operations manager

Ivo sa stará o to, aby naša firma fungovala tak, ako má. Riadi zásobovanie a nákup tovaru, stará sa o našich veľkoobchodných odberateľov. Riadi platobný styk a administratívne procesy v rámci firmy.

Ján – customer support manager

Jánovým poslaním je robiť našich zákazníkov šťastnými a ide mu to veľmi dobre. Riadi kontaktné centrum, ktoré zabezpečuje telefonickú a emailovú komunikáciu s maloobchodnými zákazníkmi a rieši ich požiadavky.

Matej – business manager

Matej riadi tím obchodných zástupcov, ktorí zabezpečujú kontakt našej firmy s farmaceutickým trhom. Obchodný tím sa stará o blaho a spokojnosť farmaceutov, ktorí spolupracujú s našou firmou.

Mary – asistentka

Mary má v našej firme úlohu asistentky. Stará sa o dôležité operatívne a čiastkové úlohy. Pomáha pri hasení neočakávaných a naliehavých situácií. 

Lívia – redaktorka

Lívia sa stará o naše blogy. Pripravuje a publiku zaujímavé a hodnotné články, ktoré zabávajú, ale aj vzdelávajú čitateľov a prispievajú k dobrému imidžu našich značiek.